Službeni internet portal Varaždinska županija

Predsjednik i potpredsjednici

mr.sc. Alen Runac, predsjednik

Rođen je 1966. godine u Varaždinu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga je završio studije na  Zagrebačkom sveučilištu, Kineziološkom i Ekonomskom fakultetu, gdje je 2001. godine magistrirao na poslijediplomskom  znanstvenom studiju.

Najveći dio radnog vijeka proveo je u Policijskoj upravi varaždinskoj, kao samostalni inspektor na poslovima izrade, organizacije i provođenja plana i programa stručnog obrazovanja policijskih službenika te je sudjelovao u radu ispitnih komisija i ocjenjivanja.

Trenutno obnaša dužnost prokurista u tvrtci ARC d.o.o., koju je osnovao 1993. godine, i koja svih tih godina  uspješno posluje.              

Cijeli život g. Runac uspješno se bavi i sportom, posebno hrvanjem, gdje je trenutno izbornik Hrvatske reprezentacije. Osim toga i dopredsjednik je Hrvačkog nacionalnog saveza te predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. 

Za svoj rad i djelovanje često je bio nagrađivan. Tako ga je predsjednik Republike Hrvatske, kao hrvatskog branitelja, odlikovao spomenicom Domovinskog rata 1990. – 1992.

Za sportske uspjehe primio je najviša odlikovanja i to 2012. godine Svjetska hrvačka organizacija odlikovala ga je ordenom za doprinos hrvačkom sportu, a 2013. godine primio je Državnu nagradu za vrhunska sportska postignuća te zlatnu plaketu Zajednice športskih udruga Grada Varaždina.

Javno, sportsko i društveno djelovanje prepoznao je i Grad Varaždin koji mu je 2012. godine dodijelio svoju Nagradu, kao i Varaždinska županija 2014. godine. 

 

 

dr.sc. Zvonimir Sabati, potpredsjednik

Rođen sam 25. siječnja 1957. godine u Knegincu Donjem, gdje i sada živim u roditeljskoj obiteljskoj kući.

1980. godine završio sam Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, magistrirao 1988. računalske znanosti na istom fakultetu, a doktorirao je 1992. godine iz područja informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Radio sam 10 godina u Varteksu.  U Elektroničkom računskom centru kao voditelj održavanja 4,5 godina i 5,5 godina u Tiskari Varteks, na radnom mjestu šefa Fotosloga. Početkom 1990. zapošljavam se na FOI Varaždin, prvo kao asistent, a od jeseni 1992. kao sveučilišni nastavnik na tri kolegija: Obrada teksta i slike, Ured i uredsko poslovanje i Informacijski sustavi u uredskom poslovanju, koje još i danas predaje kao vanjski suradnik.

Vlasnik sam privatnog poduzeća CoSA d.o.o. koje je osnovao 1990. godine. Od 2010. intenzivno se bavimo inovativnim i kreativnim tehnologijama, poduzeće ima troje zaposlenih, a glavna je djelatnost lasersko graviranje 3d modela unutar kristalnog stakla.

Nakon prvih lokalnih izbora 1993. godine izabran sam za župana Županije varaždinske, a dužnost sam obnašao do 29. rujna 1995. Godine 1997. izabran sam za zastupnika HSS-a u Županijskom domu Sabora RH, a od 3. siječnja 2000. godine obnašam dužnost u zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora, do lipnja 2001. godine kada sam izabran drugi puta za župana Varaždinske županije, koju dužnost sam obnašao do kraja mandata lipnja 2005. godine. U izborima za Hrvatski sabor 2003. godine izabran sam trećim uzastopnim mandatom za zastupnika HSS-a III izborne jedinice, te sam  sedmi put, također uzastopno, izabran za vijećnika u Županijskoj skupštini.

U lipnju 2008. izabran sam za župana Varaždinske županije koju dužnost obnašam do lipnja 2009.

Član sam Hrvatske seljačke stranke od prosinca 1992. godine, a od 1997. godine član sam najužeg vodstva HSS-a. Predsjednik sam ŽO HSS Varaždinske županije neprekidno od 1996. godine.

 

Zlatan Mošmondor, potpredsjednik