Službeni internet portal Varaždinska županija

Odluke/Akti

Odluka o plaćama i naknadama za rad župana i zamjenika župana

DATUM OBJAVE: 06.07.2017.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. godine

DATUM OBJAVE: 14.10.2014.