Službeni internet portal Varaždinska županija

Projekti

Organizacija nastave u jednoj smjeni

 • Cilj:
  Osigurati ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. Stabilizirati troškove poslovanja. Stvoriti uvjete za razvojne programe.
 • Dokument:
  Plan potrebne izgradnje i dogradnje učioničkog i dvoranskog prostora za organizaciju nastave u jednoj smjeni u osnovnim i srednjim školama čiji osnivač je Varaždinska županija.
 • Trajanje projekta:
  2005. - 2007.
 • Planirani financijski iznos:
  300.000.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije, Proračuni općina i gradova, Državni proračun, PPP
 • Trenutni status:
  Izrada projektne dokumentacije

Energetska učinkovitost u školama Varaždinske županije

 • Cilj:
  Uvođenjem mjera i postupaka energetske učinkovitosti u školama smanjiti troškove za energente, te modernizirati energetski i toplinski sustav u školama, a koji će se ostvariti slijedećim mjerama: kompenzacija jalove električne energije odnosno poboljšanje faktora snage postrojenja ili uređaja, zamjena toplih točkastih izvora svjetlosti i nekompenziranih izvora rasvjete na principu udarne ionizacije, rekonstrukcije i sanacije postrojenja za grijanje, toplinska izolacija vanjskih zidova, fasada, krovova i prozora.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta, te generalni i provedbeni ugovor između Varaždinske županije i HEP esco - a.
 • Trajanje projekta:
  2005. - 2008.
 • Planirani financijski iznos:
  8.000.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  HEP esco, Svjetska banka, Proračun Varaždinske županije
 • Trenutni status:
  Realizacija projekta u 5 osnovnih i 3 srednje škole

Povlašteni krediti za studente i srednjoškolce Varaždinske županije

 • Cilj:
  Omogućiti školovanje studentima i učenicima bez obzira na materijalni status dodjelom povlaštenih kredita.
 • Dokument:
  Odluka Županijske skupštine
 • Trajanje projekta:
  2005. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 15.000.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  VABA banka, imovina Županije
 • Trenutni status:
  Odobreno 407 kredita. Kamata 4,99%.

Financiranje besplatnog prijevoza učenika srednjih škola

 • Cilj:
  Omogućiti besplatan prijevoz učenika srednjih škola, radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja bez obzira na materijalni status.
 • Dokument:
  Odluka Županijske skupštine
 • Trajanje projekta:
  2005. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 16.000.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije. Proračuni općina i gradova Varaždinske županije
 • Trenutni status:
  Financiranje prijevoza koristi 5.300 srednjoškolaca

Dodatna nastava s nadarenim učenicima iz informatike

 • Cilj:
  Poticanje interesa za informatiku kod učenika osnovnih i srednjih škola i unapređivanje rada s učenicima koji pokazuju interes i nadareni su za informatiku, te opremanje osnovnih i srednjih škola s nastavnim pomagalima potrebnim za izvođenje dodatne nastave.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2003. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 150.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Dodatnu nastavu u školskoj godini 2005./2006. kroz "zimsku školu" pohađao 241 učenik i 34 mentora u 16 škola.

Dodatna nastava s nadarenim učenicima iz matematike i fizike

 • Cilj:
  Poticanje interesa za matematiku i fiziku kod učenika osnovnih i srednjih škola i unapređivanje rada s učenicima koji pokazuju interes i nadareni su za matematiku i fiziku, te opremanje osnovnih i srednjih škola s nastavnim pomagalima potrebnim za izvođenje dodatne nastave.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2002. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 360.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Dodatnu nastavu u školskoj godini 2005./2006. pohađa 658 učenika i 49 mentora.

Škola sporta - otvorena škola

 • Cilj:
  Poticanje interesa za šport kod učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2004. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 140.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Školu športa u školskoj godini 2005./2006. pohađa 883 učenika i 25 mentora u 12 škola.

Učeničko zadrugarstvo

 • Cilj:
  Unapređivanje učeničkog zadrugarstva kao izvannastavnu aktivnosti kao važan odgojno obrazovni element u osnovnim i srednjima školama. Ciljevi, zadaće i program učeničke zadruge određuje se u školi primjereno potrebama društva i razvoja poljoprivrede i drugih djelatnosti, tradicionalnim sadržajima okruženja u kojima škola djeluje.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  1995. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 50.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Učenička zadruga djeluje u 29 osnovnih škola i 3 srednje škole, a 2 zadruge u osnovnim školama su u osnivanju.

Međunarodne EKO škole

 • Cilj:
  Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš za svakodnevni život učenika i osoblja škole, te odgajanje današnjih naraštaja osjetljivim na pitanje okoliša.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  1999. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 20.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  10 škola ima status međunarodne eko-škole.

Obrazovanje slušno oštećenih učenika

 • Cilj:
  Integracija djece oštećenog sluha u redoviti odgojno obrazovni proces Uvođenje posebnih oblika nastave s ovim učenicima koji se sastoje od dodatnih posebnih priprema, izrade prilagođenog didaktičkog materijala i aplikacija.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2001. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 30.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Program se izvodi u Centru Tomislav Špoljar i VI. OŠ Varaždin.

Izvannastavne aktivnosti

 • Cilj:
  Omogućavanje velikom broju učenika zadovoljenje sklonosti, sposobnosti i interesa za određena područja i specijalnosti, a važan je dio tih programa u otkrivanju, poticanju i praćenju rada darovitih učenika.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  1995. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 500.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  U školskoj godini 2005./2006. u izvannastavne aktivnosti biti će uključeno 7.500 učenika.

Međunarodna matura

 • Cilj:
  Uvođenje međunarodne mature ( IB DIPLOMA PROGRAM) U Gimnaziji Varaždin.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2005. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 300.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Dobivena suglasnost na program od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u tijeku aktivnosti oko uvođenja programa koji će započeti s školskom godinom 2006./2007.

Program Obitelj i škola

 • Cilj:
  Edukacija za kvalitetniju dinamiku odnosa na relaciji roditelj-dijete, te edukacija za podizanje kvalitete odnosa unutar školskog sustava i relacije učitelj/nastavnik - učenik - škola - obitelj.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2003. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 100.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Izvođenje projekta u srednjim školama.

Financiranje školske kuhinje učenika Romske narodnosti

 • Cilj:
  Pomoć u školovanju učenika Romske narodnosti kroz plaćanje troškova školske kuhinje.
 • Dokument:
  Zaključak Poglavarstva Varaždinske županije o prihvaćanju projekta.
 • Trajanje projekta:
  2000. -
 • Planirani financijski iznos:
  Godišnje 100.000,00 kuna
 • Izvori financiranja:
  Proračun Varaždinske županije.
 • Trenutni status:
  Financiranje školske kuhinje u školi Petrijanec i Sveti Ðurđ.