Službeni internet portal Varaždinska županija

U izgradnji zgrada Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, slijedi nabava moderne opreme

OBJAVLJENO 07.04.2021.

U Općoj bolnici Varaždin u punom jeku je izgradnja nove zgrade u kojoj će se nalaziti objedinjeni hitni bolnički prijem, dnevna bolnica i jednodnevna  kirurgija. Kod glavnog ulaza u bolnički krug, između zgrada Interne i Mikrobiologije, već su podignuta dva objekta površine 3.200 m2. Armirano-betonski radovi su gotovi, a u tijeku je  izvođenje instalacija te montaža aluminijske stolarije. 

Izgradnja se financira bespovratnim EU novcem te novcem Varaždinske županije i Opće bolnice Varaždin u sklopu dvaju EU projekata, a sredstva su osigurana i za opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom, pa je ukupno ulaganje vrijedno 74,5 milijuna kuna. I dok se na radove odnosi gotovo 40 milijuna kuna, preostala sredstva su namijenjena za opremanje modernom  medicinsko-tehničkom opremom, za koju slijedi pokretanje postupka javne nabave.

U novom objektu unaprijedit će se zbrinjavanje hitnih pacijenata, osigurat će se bolji uvjeti rada za zaposlenike i racionalizirati poslovanje.

Radove su danas u pratnji ravnatelja Opće bolnice Varaždin dr.sc. Nenada Kudelića, dr.med. obišli župan Radimir Čačić i njegov zamjenik Robert Vugrin. 

-Prije nepune četiri godine u ovoj bolnici nije bilo ni jedno gradilište, a danas je naša opća bolnica jedno veliko gradilište s velikim brojem investicija. Ovo ulaganje se financira bespovratnim EU novcem te novcem Varaždinske županije i Opće bolnice u sklopu dvaju EU projekata, a osim za izgradnju, sredstva su osigurana i za opremanje nove zgrade, pa je ukupno ulaganje vrijedno 74,507 milijuna kuna. Ovo je jedna od najvažnijih investicija u Opću bolnicu Varaždin i zdravstvo cijele Županije, i to je novi objekt koji će biti realiziran točno 30 godina nakon što je izgrađena zgrada Interne kao zadnji novi objekt u bolničkom krugu. Moram naglasiti kako je omjer građevine i opreme pola-pola što znači da ne samo da dobivamo novu zgradu već dobivamo i najsuvremenije uređaje, a istovremeno ulažemo i 130 milijuna kuna u edukaciju naših specijalista, a mnogi će od njih u tim prostorima i sa tom opremom raditi – rekao je župan Čačić. 

Uspostavljen će biti objedinjeni hitni bolnički prijem za djelatnosti interne, kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije- rekao je ravnatelj Opće bolnice Varaždin dr.sc.Nenad Kudelić, dr.med.

-  U Općoj bolnici Varaždin  kontinuirano radimo na provođenju velikih projekata, a jedan od velikih projekata je izgradnja zgrade – objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne  kirurgije. Stoga smo danas zajedno s županom i njegovim zamjenikom obišli radove, koji su inače započeli sredinom prošle godine. Ugovoreno je bilo petnaest mjeseci za samu građevinu, no došlo je do manjih odgađanja radova zbog nepredviđene  situacije. Naime, prilikom zemljanih radova naišli smo na neucrtane instalacije, no i to se riješilo. Također i epidemija je odigrala svoju ulogu u produženju roka izvođenja radova, ali svega za 55 dana. Završetak građevinskih radova očekujemo ove zime, a završetak cijelog projekta 31. prosinca slijedeće godine. 

Ovdje govorimo o dvije ključne stvari koje će bitno promijeniti način rada u Općoj bolnici Varaždin, a to su uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema gdje će pacijenti koji su do sada bili zbrinjavani na čak jedanaest različitih punktova unutar bolnice biti zbrinuti na jednom jedinstvenom mjestu, zatim će biti obrađeni , pušteni kući ili kanalizirani prema odjelima ukoliko će biti potrebna hospitalizacija. Zatim imamo dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, a cilj je da se bolesnici  u vrlo kratkom vremenu obrade, da se izbjegne boravak u bolnici ukoliko obrada ne zahtijeva noćenje i hospitalizaciju. Tu će se raditi određeni operacijski zahvati s područja oftalmologije, otorinolaringologije i urologije koji uz dobru organizaciju ne zahtijevaju noćenje. Drugi objekt  će biti dnevna bolnica , a  u našem slučaju će to biti onkološka i hematološka dnevna bolnica. Mi već sada zbrinjavamo preko 50 posto naših bolesnika putem dnevne bolnice i to je danas svjetski trend. Radi se o ogromnim brojkama od otprilike 35.000 posjeta na mjesečnoj razini. Dakle, riječ je o objektima koji su dizajnirani za visoku frekvenciju i suvremeno brzo zbrinjavanje bolesnika. -  rekao je ravnatelj Opće bolnice Varaždin dr.sc. Nenad Kudelić, dr.med.

Sami objekti su, inače smješteni na samom ulazu u bolnicu što je bio jedan od uvjeta prilikom formiranja objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

NAJČITANIJE NOVOSTI