Službeni internet portal Varaždinska županija

Evidenciju/Listu iskazanih potreba i prestanka potreba za radnicima u punom ili dijelu radnog vremena u srednjoškolskim ustanovama Varaždinske županije za školsku godinu 2020./2021.