Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

Nacrt Rješenja za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje

DATUM OBJAVE: 12.07.2019.

Ponovna javna rasprava za EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje

DATUM OBJAVE: 17.06.2019.

Informacija o izmjeni okolišne dozvole za Ivkom d.d.

DATUM OBJAVE: 09.05.2019.