Službeni internet portal Varaždinska županija

Program EU tjedna 2018.

ORGANIZATOR: Varaždinska županija 

PARTNER: Grad Varaždin
U SURADNJI SA: Društvo „Naša djeca“ Varaždin
Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavca – Regionalni ured Varaždin/
HUP Udruga profesionalaca za fondove EU

PROGRAM
7. svibnja (ponedjeljak)
– partner: Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured Varaždin
13.00 – „EU fondovi i drugi izvori financiranja“
Mogućnosti financiranja za poduzetnike
Lokacija:Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, multimedijska dvorana

8. svibnja (utorak)
9.30 – 12.00 - „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“, četvrti info dan o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima namijenjen javno-pravnim tijelima
- partner: Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o.
Lokacija: Palača Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin, Skupštinska dvorana

9. svibnja 2016. (srijeda)
11.00 – 13.00 - „Europa u srcu Varaždinske županije“, predstavljanje dječjih vrtića s područja Varaždinske županije
Mjesto događaja: park Vatroslava Jagića Varaždin
NAPOMENA: U slučaju lošeg vremena organizator zadržava pravo promjene datuma i mjesta održavanja. Sve izmjene i najave biti će objavljene na službenim stranicama Varaždinske županije www.varazdinska-zupanija.hr

Pozivnice i program pojedinog događaja možete naći na službenim stranicama Varaždinske županije.