Službeni internet portal Varaždinska županija

Upisi u prvi razred osnovne škole: postupci utvrđivanja psihofizičkog stanja djece provodit će se do 20. kolovoza

OBJAVLJENO 02.06.2020.

 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije obavještava roditelje da će se postupci utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole provoditi do 20. kolovoza 2020. godine, uz pridržavanje mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Postupci se obavljaju na temelju izmjena i dopunaPravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, koje su na snagu stupile 29. svibnja.

Osnovne škole će, u suradnji sa stručnim povjerenstvima škole, obavijestiti roditelje o mjestu, vremenu i rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece te dokumentaciji potrebnoj za upis.

Roditelj djeteta koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, dužan je najkasnije do 1. kolovoza 2020. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i to najkasnije do početka nastavne godine.

Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

Sve detaljne informacije roditelji mogu dobiti u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.

 

NAJČITANIJE NOVOSTI