Službeni internet portal Varaždinska županija

Lokalni izbori 2021.

Kontakt podaci ŽIP-a

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Predsjednik: Zdravko Pintarić
Sjedište: zgrada Županijskog suda u Varaždinu, Varaždin, Braće Radić 2
E-mail: zip.varazdinska@izbori.hr
Telefon: 042/401-800

Članica zadužena za nadzor financiranja izborne promidžbe
Dijana Hofer
Tel. 098/494-536
e-mail: dijana.hofer@zsvz.pravosudje.hr

Tajnik: Zvonimir Biškup
Tel. 042/401-956

DATUM OBJAVE: 08.03.2021.