Službeni internet portal Varaždinska županija

Registar ugovora

Napomena:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazum, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, ustrojen je i objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

 

Registar ugovora 2019.