Službeni internet portal Varaždinska županija

Dokumenti - PPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

DATUM OBJAVE: 18.01.2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

DATUM OBJAVE: 03.03.2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

DATUM OBJAVE: 15.02.2016.