Službeni internet portal Varaždinska županija

Analiza rodne strukture sastava predstavničkih i izvršnih tijela lokalne samouprave i jedinice područne /regionalne/ samouprave Varaždinske županije