Službeni internet portal Varaždinska županija

Gradovi i općine

Grad Varaždin

Gradonačelnik: Ivan Čehok
Predsjednik Gradskog vijeća: Damir Habijan

Više na: www.varazdin.hr

 

Grad Ivanec

Gradonačelnik: Milorad Batinić
Predsjednik Gradskog vijeća: Ksenija Sedlar Đunđek
Više na: www.ivanec.hr

 

Grad Lepoglava

Gradonačelnik: Marijan Škvarić
Predsjednik Gradskog vijeća:
Robert Dukarić
Više na: www.lepoglava.hr

 

Grad Varaždinske Toplice

Gradonačelnik: Dragica Ratković
Predsjednik Gradskog vijeća: Franjo Prstec

Više na: www.varazdinske-toplice.hr

 

Grad Ludbreg

Gradonačelnik : Dubravko Bilić
Predsjednik Gradskog vijeća: Antun Šimić
Više na: www.ludbreg.hr

  

Grad Novi Marof

Gradonačelnik: Siniša Jenkač
Predsjednik Gradskog vijeća: Mladen Benjak
Više na: www.novi-marof.hr

 

Općina Bednja

Načelnik: Damir Poljak
Predsjednik Općinskog vijeća: Marija Kolačko

Više na: www.bednja.hr

 

Općina Beretinec

Načelnik: Igor Kos
Predsjednik Općinskog vijeća: Nikola Žganec
Više na: www.beretinec.hr

 

Općina Breznica

Načelnik: Stjepan Krobot
Predsjednik Općinskog vijeća: Goran Bruči
Više na: www.breznica.hr

 

Općina Breznički Hum

Načelnik: Zoran Hegedić
Predsjednik Općinskog vijeća: Željko Sremec
Više na: www.breznicki-hum.hr

 

Općina Cestica

Načelnik: Mirko Korotaj
Predsjednik Općinskog vijeća: 
Darko Majhen
Više na: www.cestica.hr

  

Općina Donja Voća

Načelnik: Kruno Jurgec
Predsjednik Općinskog vijeća: Josip Vincek  

Više na: www.voca.hr

  

Općina Martijanec

Načelnik: Dražen Levak
Predsjednik Općinskog vijeća: Dubravko Besek
 
Više na: www.opcina-martijanec.hr

 

Općina Gornji Kneginec

Načelnik : Goran Kaniški
Predsjednik Općinskog vijeća: Miroslav Bubnjarić
Više na: www.kneginec.hr

 

Općina Jalžabet

Načelnik: Mirko Magić
Predsjednik Općinskog vijeća: Josip Križanić
Više na: www.jalzabet.hr

 

Općina Klenovnik

Načelnik: Mladen Blaško
Predsjednik Općinskog vijeća: Sanda Golub
Više na: www.klenovnik-online.hr

 

Općina Ljubešćica

Načelnik: Nenad Horvatić
Predsjednik Općinskog vijeća: Stjepan Ivanušec 
Više na: www.ljubescica.hr

 

Općina Mali Bukovec

 Načelnik: Darko Marković
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zlatko Golec
Više na: www.mali-bukovec.hr

 

Općina Maruševec

Načelnik: Dražen Šprem
Predsjednik Općinskog vijeća: Josip Špoljar

Više na: www.marusevec.hr

 

Općina Petrijanec

Načelnik: Željko Posavec
Predsjednik Općinskog vijeća: Martin Evačić
Više na: www.petrijanec.hr

 

Općina Sračinec

Načelnik: Božidar Novoselec
Predsjednik Općinskog vijeća: Stanka Miko 
Više na: www.sracinec.hr

  

Općina Sveti Đurđ

Načelnik: Josip Jany
Predsjednik Općinskog vijeća: Damir Grgec
Više na: www.sveti-djurdj.hr

 

Općina Sveti Ilija

Načelnik: Marin Bosilj
Predsjednik Općinskog vijeća: Zdravko Ostroški
Više na: www.opcina-sveti-ilija.hr

 

Općina Trnovec Bartolovečki

Načelnik: Zvonko Šamec
Predsjednik Općinskog vijeća:
Mario Sačić
Više na: www.trnovec-bartolovecki.hr

 

Općina Veliki Bukovec

Načelnik: Franjo Vrbanić 
Predsjednik Općinskog vijeća: Jasenka Zdelar

Više na: www.velikibukovec.hr

 

Općina Vidovec

Načelnik: Bruno Hranić
Predsjednik Općinskog vijeća: Zdravko Pizek
Više na: www.vidovec.hr

 

Općina Vinica

Načelnik: Marijan Kostanjevac
Predsjednik Općinskog vijeća: Marijan Mihalić
Više na: www.vinica.hr

 

Općina Visoko 

Načelnik: Dragutin Mateković
Predsjednik Općinskog vijeća: Ivan Hadrović
Više na: www.visoko.hr